Untitled Document

WELKOM

Welkom op de site van Veere 1809, een site die u informatie zal verschaffen over de organisatie,
herdenking en herbeleving van de Invasie van de Britten op Walcheren in 1809 twee honderd jaar gelden.
Veere is een stad met een zeer rijke geschiedenis.
Er zijn veel historische momenten die de laatste tijd niet ongemerkt voorbij zijn gegaan.
Festiviteiten 700 jaar Veere en Veere 450 jaar markizaat zijn wel de grootste vieringen van de laatste tijd

Napoleontische Associatie der Nederlanden, (NAN), een overkoepelende organisatie van living history groups heeft enkele jaren gelden ons weten te overtuigen van het belang van de Invasie van de Britten op Walcheren in 1809.
De NAN wilde samen met de stichting graag in 2009 deze invasie herdenken omdat het dan 200 jaar
geleden is dat deze slag plaatsvond.
Na enkele jaren van voorbereiden is het dan zover, het gaat gebeuren.

In het afgelopen jaar is er een organisatiecomité opgericht, bestaande uit allemaal mensen die de historische waarde ervan weten in te schatten en daar energie in willen steken.

Eén van de leden schreef: “Hoe je besmet kan raken met het ‘landing 1809’-virus!’
Half augustus 2008 namen we het besluit een spraakmakend herdenking te organiseren van de landing van de Britten bij Veere op 30 juli 1809.

Ik had er wel eens van gehoord; ik weet b.v. dat er in het Veerse museum De Schotse Huizen een knipsel hangt van Jantje de Prentenknipper, die deze landing uit één vel
papier ‘nageknipt’ heeft.
Nu, drie maanden later, bruis ik samen met de andere
bestuursleden van het enthousiasme om dit unieke stuk geschiedenis te laten herleven.

Er zijn al veel voorbereidingen getroffen en als organisatie werken we samen met
de Gemeente Veere, de Provincie, Ondernemers, en diverse stichtingen.

Inhoudelijk worden wij  ondersteund door het Zeeuws archief en de Stichting
Veere-Schotland. Dit betekent dat de historische waarde gewaarborgd zal zijn.

De Napoleontische Associatie der Nederlanden zal zorgdragen voor de historische
uitvoering van de invasie, het geschut en de bemensing.

Als organisatie hebben we een heuse driemaster weten vast te leggen, zodat er vanaf
het water écht kan worden aangevallen. Het schip ‘De Soeverijn’ is als basis voor de
landing onmisbaar en vele platbodem schepen maken het geheel compleet maken.

Om Veere in de sfeer te brengen gaan we één straat in Veere helemaal ombouwen tot
een straat uit 1809, compleet met aan- en afvoer van gewonden en zieken naar de
Grote Kerk, die niet mag ontbreken in deze herdenking.

Om de geschiedenis te doen herleven en weer eens onder de aandacht van de
bevolking te brengen hebben wij gemeend ook een mooi schoolproject te starten.
De scholen in de gemeente Veere worden uitgenodigd om in groep 7/8 de
Napoleontische tijd onder de aandacht te brengen. Dit zal gebeuren met speciaal
ontwikkeld lesmateriaal voor het basisonderwijs. De NAN zal op de scholen tekst en
uitleg gaan geven...in vol ornaat. Aan de scholen van Veere-stad en Gapinge wordt
een eindfeest aangeboden op het Bivak, in de laatste schoolweek voor de zomervakantie.

Aangezien de troepen die op Walcheren actief waren ook de doden willen herdenken zal er op zondag een gezamelijke kerkdienst en kranslegging plaats vinden in de tuin van de Grote Kerk in Veere.

Ook zal er een lezing worden verzorgt door T. Van Gent, m.a. van de Roosevelt Acadamy in de kleine kerk van Veere. In het Stadhuismuseum is er een tentoonstelling over de invasie op Walcheren. En zal er een documentaire worden vertoond over deze invasie

Op deze site kunt u samenvatting vinden van de originele geschiedenis en
wat wij allemaal bedacht hebben om deze bijzondere gebeurtenis te herdenken.
Wij hebben zoveel aandacht gegeven aan alle details om zo de kwaliteit van het evenement te kunnen waarborgen.

Zo’n groot evenement kan niet zonder medewerking van officiele instellingen en medewerking van bewoners van Veere.
Wij zien het evenement dan ook als een bewijs van saamhorigheid en samenwerking in Veere-stad.
Door sponsering, subsidie, medewerking van de bedrijven in Veere kunnen we borg staan voor een goede organisatie.

Het tweede weekend van juli wordt geweldig:
Veere stad bevindt zich dan midden in een slagveld!

Met dank voor uw aandacht,

Vriendelijke groet,
namens organisatie “Veere 1809”

voorzitter Ad Koppejan

FOTO OVERZICHT

>> foto album